Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα ΠΑΡΑΤΗΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗΠροβολή όλων
Διάφορα παρατηρήματα,συνήθειες,που είχαν στην Κρήτη και κάποια υπάρχουν μέχρι σήμερα!

Την ζηλεύω εκείνη την ε π οχή , π αρόλες τις δυσκολίες π ου υ π ήρχαν νομίζω οι άνθρω π οι   ήταν π ιο δεμένοι μεταξύ τους .! Εσείς γνωρίζετε το αλογάκι της Παναγίας ? Την Κεραζόζα ? Τι σημαίνει όταν ο σ…